Vi har i begreppet Medical lagt in de delar av vår verksamhet som berör skador och olycksfall. Tyvärr händer det skador och olycksfall, även om vi inte vill och ofta är vi oförberedda när de väl inträffar. Därför gäller det att vara förberedd och veta hur man undviker och om det ändå skulle hända hur man åtgärdar.

Vi både utbildar er och bistår er med de produkter ni behöver för att få en tryggare miljö och för att kunna hjälpa till när det behövs.Medical är delar av vår verksamhet som berör skador och olycksfall

Vi hjälper er med utbildningar, övningar och materiel när det gäller AED -, första hjälpen, riskbedömning och krisstöd. När du behöver kunna HLR, hjärt-lungräddning vet du aldrig. Om någon i din närhet skulle drabbas, så är hjälpen så nära du är om du har kunskapen. Förebyggande kunskap är viktigt eftersom vi oftast inte kan förbereda å oss på när det ska hända. En utbildning på några timmar kan vara livet värt.

Vi har nu också avtal med leverantörer av hjärtstartare och första hjälpen utrustning och kan utrusta er arbetsplats och fylla upp era första hjälpen väskor.

När det gäller arbetsplatser så följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter “Systematiskt arbetsmiljöarbete” och “Första hjälpen och krisstöd” som ger riktlinjer för arbetsplatsens utformning.

Läs här hur ni får tryggare personal och ökar handlingsberedskapen.

När det gäller varselskyltning och arbetsplatsens utformning så hänvisar vi till RoNi Medical, som vi samarbetar med inom Medicalområdet.

Ring +46 70 555 27 77 eller E-posta info@abata.se för mer information och bokning