Dags att se över ert behov av utbildningar eller konsultationer.

Kontakta oss för en genomgång av ert behov av utbildningar i hot och våld, HLR (både barn och vuxen) och Första hjälpen. Behöver ni hjälp med säkerhetssamordning såsom handlingsplaner, riskinventeringar, krisplaner eller organisation, så ring för en diskussion.

För hjärtstartare och första hjälpen material så har vi bra leverantörer. Se mer info om hlr hjärtstopp

Utbildning i hantera hot och våld bygger på  ett fortsatt kontinuerligt arbete i arbetsgruppen, där utbildningsdagen kommer att ge tankar och idéer vad som behöver göras på arbetsplatsen.

Vi hjälper företag och organisationer med både utbildningar och produkter inom våra områden. Ring eller e-posta för frågor och planering.

Tips och tankar gällande säkerhet, trygghet, träning mm läser du i Anders bloggar senast uppdaterad 23/10.

abata står för Anders Bergström ArbetsTrygghet. Arbetstrygghet handlar om trygg, välmående och motiverad personal.

Vi arbetar inom tre områden:

PERSONSÄKERHET Utbildning och konsultering när det gäller din trygghet och säkerhet

MEDICAL Utbildning och produkter för att förhindra och ingripa vid skador och olycksfall

FRISKVÅRD Behandlingar för att du ska må bättre. Floating, Massage och Mental rådgivning