Låt 2019 bli året då ni satsar på personalen och tryggheten. Vi hjälper företag, kommuner mm att skapa ett säkerhetstänk på arbetsplatsen.

Detta genom utbildningar, föreläsningar och rutinskapande åtgärder. Hur ser det ut i ert företag / er organisation? Har ni ett pågående säkerhets/trygghetsarbete som säkrar upp för er personal.

Kontakta oss nu info@abata.se

Tips och tankar gällande säkerhet, trygghet, träning mm läser du i Anders bloggar senast uppdaterad 26/11.

Vi arbetar inom tre områden:

PERSONSÄKERHET Utbildning och konsultering när det gäller din trygghet och säkerhet

MEDICAL Utbildning och produkter för att förhindra och ingripa vid skador och olycksfall

FRISKVÅRD Behandlingar för att du ska må bättre. Floating, Massage och Mental rådgivning

Abata stödjer Missing People