Nu har 2018 börjat och vi ser fram emot ett spännande och intressant år tillsammans med er.
Under år kommer vi att fortsätta att utbilda och hjälpa er som vi tidigare varit i kontakt med, men vi ser också fram emot att få kontakt med er som vi inte träffat tidigare.

 Vi satsar nu på att sprida kunskapen att rädda liv, genom utbildningar i HLR och första hjälpen samt se till att det kommer ut hjärtstartare i företag och organisationer.

 Vi kommer också att introducera Abata-metoden, en modell för trygghets- och säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.

Vi hjälper företag och organisationer med både utbildningar och produkter inom våra områden. Ring eller e-posta för frågor och planering.

Tips och tankar gällande säkerhet, trygghet, träning mm läser du i Anders bloggar senast uppdaterad 15/12.

abata står för Anders Bergström ArbetsTrygghet. Arbetstrygghet handlar om trygg, välmående och motiverad personal.

Vi arbetar inom tre områden:

PERSONSÄKERHET Utbildning och konsultering när det gäller din trygghet och säkerhet

MEDICAL Utbildning och produkter för att förhindra och ingripa vid skador och olycksfall

FRISKVÅRD Behandlingar för att du ska må bättre. Floating, Massage och Mental rådgivning